„Klenot oslobodenia“ od Gampopu

Jedno z najdôležitejších diel tibetského buddhizmu už čoskoro v slovenčine
s predslovom od 17. Karmapu Trinlä Thajä Dordžeho

„Klenot oslobodenia“ napísal v dvanástom storočí Gampopa (1079-1153), popredný žiak Milarepu. Klenot oslobodenia je výnimočné dielo, ktoré vysvetľuje buddhistickú duchovnú cestu od jej úplného začiatku až po samotné prebudenie. Obsahuje všetky hlavné témy buddhizmu: buddhovská podstata, duchovný učiteľ, karma, meditácia, milujúca láskavosť, súcit, prebudenie a mnohé ďalšie.

Novinky

Klenot oslobodenia prešiel podrobnou jazykovou korektúrou a v súčasnosti sa pripravuje do tlače. Nasledovať bude výber čo najlepšieho spôsobu tlače, vydania a distribúcie.

Slovenský preklad

je výsledkom viac ako desaťročného prekladaťeľského úsilia, štúdia a praxe buddhizmu, na ktorom sa podieľalo množstvo ľudí. Slovenské vydanie je prekladom anglickej verzie Khänpa Könčog Gjaltsena (The Jewel Ornament of Liberation, Snow Lion Publications, 1998), pričom dôležité časti boli porovnávané priamo s tibetským originálom (Tib. Dhagpo Thargyen).

Kniha vyjde aj v elektronickej verzii. Viac informáci už čoskoro.

Finančná zbierka

Vydanie Klenotu oslobodenia organizuje Bodhi Path Slovensko n.o. na dobrovoľnej a neziskovej báze. Výťažok bude použitý výhradne na podporu šírenia buddhizmu na Slovensku. Rozsah ale aj obsah tejto knihy si zaslúži čo najvyššiu kvalitu tlače, papiera a väzby. Preto sa v súčasnosti spúšťa crowdfunding na jej tlač. Viac informácii o tom ako môžete podporiť tlač knihy nájdete už čoskoro v novinkách alebo priamo na crowdfundingovej stránke startlab.sk.

Odoberanie noviniek

Pokiaľ chcete byť informovaní o novinkách vydania Klenotu oslobodenia, prihláste sa do nášho mailing listu.

Prihlasovací formulár